Menu

Welke stappen moet ik nemen bij een woonurgentie aanvraag?

Welke stappen moet ik nemen bij een woonurgentie aanvraag?

Als u zich in een noodsituatie bevindt en voldoet aan de voorwaarden, kunt u mogelijk voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Hiervoor moet u een urgentie aanvragen. Dat gaat in 4 stappen, die we hieronder toelichten.

Stap 1

Stap 1: Beoordeel of u aan alle voorwaarden voldoet

Bekijk eerst zelf of u aan alle voorwaarden voldoet. Alleen dan kunt u een urgentieaanvraag indienen. Dit betekent overigens nog niet dat u een urgentie krijgt toegewezen. Dat wordt zorgvuldig beoordeeld door de urgentiecommissie op basis van de informatie die u aanlevert.

Stap 2

Stap 2: Lever de gevraagde informatie aan

Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle noodzakelijke bewijsstukken toe. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging per email. Let op: het is belangrijk dat echt alle benodigde stukken zijn toegevoegd. Is dat niet het geval, dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen!

De volgende stukken zijn noodzakelijk:

  • Een inkomensverklaring van 2022 of 2023 (van alle meerderjarige personen die meeverhuizen). U kunt de inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 0543 (Tip: houdt uw BSN nummer bij de hand) of log in bij www.mijnbelastingdienst.nl met uw DigiD-code;
  • Recente loonstroken over 4 opeenvolgende perioden, waarbij de jongste niet ouder is dan 4 maanden;
  • Een uittreksel uit de Basisadministratie Personen van de gemeente (BRP) met hierop het woonverleden van u als aanvrager en van de medeaanvragers. U kunt dit uittreksel opvragen bij uw gemeente;
  • Een verhuurdersverklaring (dat hoeft alleen als u nu een woning huurt). U kunt deze verhuurdersverklaring opvragen bij uw eigen verhuurder;
  • Een eventuele beschikking van de rechtbank indien u een bewindvoerder heeft;
  • Een echtscheidingsconvenant/echtscheidingsbeschikking/ouderschapsplan wanneer er een relatiebreuk heeft plaatsgevonden en u zich hierop beroept;
  • Indien van toepassing bewijzen van onderbouwing van de aanvraag. Het gaat hier om extra informatie die bewijst dat u écht urgent een (andere) woning nodig hebt.
Stap 3

Stap 3: Beoordeling van de aanvraag

Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt op basis van alles wat u aangeleverd heeft uw aanvraag. De urgentie commissie behandelt uw aanvraag binnen vijf weken vanaf het moment dat uw complete urgentieaanvraag (inclusief alle gevraagde bewijsstukken) ontvangen is. Wanneer niet alle verplichte documenten worden aangeleverd, kan de urgentiecommissie geen uitspraak doen binnen vijf weken. Hierdoor zal de beslissing langer dan vijf weken duren en in het ergste geval krijgt u zelfs geen inhoudelijke beslissing. Houd er rekening mee dat als aanvullende informatie opgevraagd dient te worden, de behandeltermijn helaas langer kan zijn.

Hulp nodig bij de aanvraag?
De urgentieaanvraag kunt u zelf indienen via deze website. Komt u er zelf niet goed uit, bekijk dan de contactpagina. Daar vindt u hulpinstanties die u graag helpen bij de aanvraag. Ook kunt u eventueel contact opnemen met een van de woningcorporaties voor hulp.

Kost het aanvragen van urgentie geld?
Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een urgentieaanvraag. Er bestaan bedrijven die veel geld vragen om u te helpen bij het aanvragen van urgentie. Als u hulp van deze bedrijven inschakelt om een urgentieaanvraag in te dienen, vergoeden we de kosten niet. Wij raden u dan ook aan om in uw eigen belang geen gebruik te maken van deze commerciële bedrijven. Op de contactpagina ziet u hoe u hulp kunt krijgen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Stap 4

Stap 4: Definitief besluit urgentieaanvraag

Uw aanvraag wordt persoonlijk en zeer zorgvuldig beoordeeld door de urgentiecommissie. Dat kan uiteraard twee uitslagen geven: de urgentie wordt toegekend en u krijgt via de woningcorporatie met spoed een woning aangeboden óf de aanvraag wordt afgewezen.

De urgentie wordt toegekend
Nadat de urgentie is toegekend, zal een van de woningcorporaties u uitnodigen voor een gesprek. Op basis van dat gesprek gaat deze woningcorporatie op zoek naar een woning die past bij uw situatie. Daarbij kunnen zij helaas geen rekening houden met specifieke woonwensen. Binnen zes maanden krijgt u een aanbieding. Als u de woning die de corporatie aanbiedt weigert, vervalt uw urgentie en wordt geen andere woning aangeboden.

Stap 4

De urgentie wordt afgewezen
Als de urgentie wordt afgewezen, krijgt u uiteraard te horen waarom dat zo is. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar te maken bij de beroepscommissie. De urgentiecommissie legt u precies uit hoe u dat kunt doen. U kunt overigens zelf wel zonder urgentie blijven reageren op de beschikbare woningen bij Thuis in Limburg.