Menu

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Als u zich in een noodsituatie bevindt en aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een sociale urgentie. Lees onderstaande situaties en voorwaarden goed door! Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken toe. De urgentiecommissie beoordeelt alleen dan uw aanvraag.

Om een urgentie aan te kunnen vragen moet u eerst aan een aantal algemene voorwaarden voldoen:

 • U bent minimaal 18 jaar;
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in Limburg en heeft geen blokkade op uw inschrijving*;
 • U kunt aantonen dat sprake is van een noodsituatie die voldoet aan één van de situaties waarvoor een urgentie kunt aanvragen. Deze situaties staan hieronder genoemd;
 • U woont minimaal 2 jaar zelfstandig in de gemeente Maastricht;
 • Het sociaal urgente probleem is ontstaan in de gemeente Maastricht;
 • U beschikt over voldoende inkomsten om zelfstandig een woning te huren;
 • U heeft 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen woning geweigerd;
 • Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen is niet hoger dan toegestaan. Voor eenpersoonshuishoudens is dit maximaal €47.699 (prijspeil 2024), voor meerpersoonshuishoudens is dit maximaal €52.671 (prijspeil 2024).

* Heeft u een blokkade wegens bijvoorbeeld overlast of een huurschuld? Dan controleren we bij de woningcorporatie of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

 

Welke situaties zijn wel reden voor urgentie?

 • U bent slachtoffer van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld.
 • U moet uw eigen woning gedwongen, onverwacht en buiten uw schuld verlaten.
 • U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is.

 

U krijgt geen sociale urgentie in de volgende situaties:

 • Er is sprake van een aanstaande of kort geleden plaatsgevonden relatiebreuk;
 • Er is sprake van een fysieke beperking waarvoor een verhuizing noodzakelijk is;
 • Er is sprake van inwoning bij familie of vrienden en de situatie is onhoudbaar geworden;
 • Er is sprake van zwangerschap, huwelijk of samenwonen waarvoor een woning nodig is;
 • Er is sprake van permanente bewoning op een vakantiepark en dit is niet langer toegestaan;
 • Er is sprake van een huurovereenkomst die eindigt of de verhuurder wil uw woning verkopen;
 • Er is sprake van tijdelijke bewoning;
 • Er is sprake van een woning die in slechte staat is en/of er is sprake van achterstallig onderhoud;
 • Er is sprake van overlast van buren of omgeving;
 • Er is sprake van voorgenomen hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland;
 • Er is sprake van terugkeer uit het buitenland;
 • De huidige woning is te klein of te groot;
 • U wil dichter bij familie wonen;
 • U komt uit detentie;